About

Advisors

Advisor

Yang Berhormat <br> Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz <br>Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka <br> Haji Awang Othman

Yang Berhormat
Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz
Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka
Haji Awang Othman
MInister of Religious Affairs

Chairman

Yang Mulia <br>Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin

Yang Mulia
Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin
Deputy Minister
Ministry of Finance and Economy

Board of Directors


 Yang Mulia <br> Awang Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang

Yang Mulia
Awang Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang
Deputy Permanent Secretary
Ministry of Religious Affairs

Yang Mulia <br> Awang Haji Yusop bin Haji Mahmud

Yang Mulia
Awang Haji Yusop bin Haji Mahmud
Acting Accountant General
Treasury Department
Ministry of Finance

Yang Mulia <br> Dayang Hajah Noorafidah binti Sulaiman

Yang Mulia
Dayang Hajah Noorafidah binti Sulaiman
Acting Managing Director
Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

Yang Mulia<br> Awang Haji Mahmud Bin Haji Mohamed

Yang Mulia
Awang Haji Mahmud Bin Haji Mohamed
Managing Director
Darussalam Holdings Sendirian Berhad