Other Services

Perkhidmatan Qurban

Qurban

Seekor Kambing

BND 175.00

Apakah erti Ibadah Qurban?

Qurban berasal dari bahasa Arab, “Qurban” yang berarti dekat.  Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing .

Manakala erti dari segi Syara’ adalah binatang yang disembelih pada Hari Raya AidilAdha atau hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijjah), sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk menunjukkan tanda kesyukuran di atas nikmatnya.

Ibadah Qurban telah disyariatkan dalam Islam pada tahun kedua hijrah.

Siapakah yang boleh melakukan Ibadah Qurban?

Ianya boleh dilakukan oleh orang-orang Islam, lelaki dan perempuan, sama ada sedang mengerjakan ibadat haji di Makkah ataupun di tempat tinggal Negara sendiri, apabila cukup syarat-syaratnya.

Apakah hikmahnya dan Fadhilat melakukan ibadah Qurban?

  • Menghidupkan Sunnah Nabi Ibrahim A.S.
  • Mendidik jiwa kearah taqwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT
  • Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mahu berbelanja harta kejalan Allah SWT
  • Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia terutama diantara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik.

Dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda, “Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Kurban yang lebih dicintai Allah SWT dari menyembelih hewan Kurban. Sesungguhnya hewan Kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah Kurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) Kurban itu.”

(HR Tirmidzi).

Bila dan Kemanakah daging-daging ibadah Qurban biskita diagihkan?
Bagi perkhidmatan korban Darussalam Holdings Sendirian Berhad  akan melaksanakan pada musim haji di Mekkah Mukarramah semasa para jemaah sedang berada di Mina pada Hari kedua Raya AidilAdha atau Tasyrik 11 Zulhijjah.

Daging-daging korban akan diagih-agihkan kepada golongan fakir miskin yang berhak menerima dan dihantar ke negara-negara Islam yang miskin serat memerlukan sepertimana yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Bagaimanakah proses pendaftaran perkhidmatan Korban di DHSB?
Bagi mereka yang berhasrat untuk membuat perkhidmatan korban, bolehlah datang ke Kaunter DHSB pada bila-bila masa waktu bekerja untuk mendaftar seterusnya berakad untuk berwakil serta membuat pembayaran sebanyak BND 175,00 bagi setiap seekor kambing.